Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Đạo


Ta bà vạn pháp vô thường
A tăng tỳ kiếp thập phương luân hồi

Thịnh suy tựa áng mây trôi
Ái ân huyễn mộng hợp rồi lại tan

Tham lam ngũ dục, dây oan
Phàm phu ngã chấp muôn vàn bi thương
Đấng Toàn giác chỉ con đường
Hãy tự thắp đuốc tìm phương tịnh lòng

Chính niệm tâm thế thong dong
Viễn ly chấp thủ mới mong thiện lành
Kiếp người, sương đọng cỏ xanh
Ngoảnh đầu nhìn lại thoắt thành hư không

Bể trần tham ái mênh mông
Đáo bỉ ngạn mới trông thấy trời
Bồ đề tâm khắp muôn nơi
Thiểu dục tri túc là đời thanh tu

Phàm nhân hữu nhãn như mù
A-lại-gia chứa kẻ thù vô minh
Thiện xảo phương tiện sửa mình
Duy tuệ thị nghiệp khởi sinh nghiệp lành

Khai tâm giải thoát cầu nhanh
Giác tha, tự độ viên thành huệ minh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét